• Stacks Image 103

  City Apartments - Żoliborz, Warszawa

  Link
 • Stacks Image 104

  Lipowy Office Park - Ochota, Warszawa

  Link
 • Stacks Image 105

  Nowa Rezydencja Krolowej Marysienki - Wilanów, Warszawa

  Link
 • Stacks Image 110

  Osiedle Zdrowa - Wilanów, Warszawa

  Link
 • Stacks Image 172

  Hotel Campanile - Łodż

  Link
 • Stacks Image 175

  Hotel B&B - Warszawa

  Link
 • Stacks Image 178

  Hotel B&B - Toruń

  Link

Lista ważniejszych wykonanych projektów


City Apartments - Żoliborz, Warszawa

Robyg City Apartments Sp. z o.o, Budynek Mieszkalny Wielorodzinny RCA II, w Warszawie Żoliborzu, etap II, 223 lokale, 7 klatek schodowych – projekt budowlany i projekty wykonawcze, kompleksowo:
• instalacji elektrycznych ogólnych wewnętrznych, zewnętrznych i zasilających
• instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych
• instalacji sygnalizacji pożaru SAP oraz wykrywania tlenku węgla CO i gazu LPG
• instalacji oddymiania garażu i klatek schodowych
• instalacji telewizji przemysłowej CCTV
• instalacji kontroli dostępu KD
• instalacji teletechnicznych RTV, internetu i telefonicznych

Lipowy Office Park - Ochota, Warszawa

Kompleks Biurowy „Lipowy Park” PKO SA w Warszawie – rysunki warsztatowe dla realizacji obiektu

Wiśniowy Business Park F - Warszawa

Projekt wykonawczy Pompowni Tryskaczowej z monitoringiem

Obiekt biurowy DAT Computer Concepts - Warszawa

Projekt wykonawczy kompleksowy z siecią strukturalną

Nowa Rezydencja Krolowej Marysienki - Wilanów, Warszawa

Robyg Development Sp. z o.o, Budynek Mieszkalny Wielorodzinny „Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki” w Warszawie Wilanowie, etap VIII i X, 218 lokali, 12 klatek schodowych – projekt budowlany i projekty wykonawcze, kompleksowo:
• instalacji elektrycznych ogólnych wewnętrznych, zewnętrznych i zasilających
• instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych
• instalacji sygnalizacji pożaru SAP oraz wykrywania tlenku węgla CO i gazu LPG
• instalacji oddymiania garażu i klatek schodowych
• instalacji telewizji przemysłowej CCTV
• instalacji kontroli dostępu KD
• instalacji teletechnicznych RTV, internetu i telefonicznych

Osiedle Zdrowa - Wilanów, Warszawa

Robyg Wilanów II Sp. z o.o, Budynek Mieszkalny Wielorodzinny w Warszawie Wilanowie, etap V, 168 lokali, 6 klatek schodowych – projekt budowlany

Budynek Wielorodzinny Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Idealne Mieszkanie” - Warszawa

Projekt wykonawczy pompowni tryskaczowej z monitoringiem

Hotel Campanile - Łodż

Projeky Budowlany

Hotel Campanile - Zielona Góra

Projeky Budowlany

Hotel Orbis - Gdańsk

Projeky Budowlany

Hotel B&B - Warszawa

Projekt Budowlany

Hotel B&B - Toruń

• Projekt Budowlany
• Projekt wykonawczy stacji transformatorowej 15/0,4 kV

Salon Handlowy „Emi Deco” Domoteka - Targówek, Warszawa

Projekt wykonawczy kompleksowy z siecią strukturalną

Salon Handlowy „Emilia” - Targówek, Warszawa

Projekt wykonawczy kompleksowy z siecią strukturalną

Młodzieżowy Dom Kultury - Otwock

Projekt wykonawczy kompleksowy

Budynek handlowy SPHW - Warszawa

Projekt wykonawczy Instalacji Sygnalizacji Pożaru SAP

Budynek handlowy SPHW - Warszawa

Projekt wykonawczy Pompowni Tryskaczowej z monitoringiem

Budynek handlowy SPHW - Warszawa

Projekt projekt wykonawczy stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 2x630 kVA

Szkoła Językowa w obiekcie SPHW - Warszawa

Projekt wykonawczy kompleksowy z siecią strukturalną

Zakład Mechaniczny CAT Bergerat Monnoyeur - Łomianki

Projekt Budowlany

Zakład Mechaniczny CAT Bergerat Monnoyeur - Porosły

Projekt Budowlany

Bioelektrownia gazowa 5 MW - Ujazd k/Tomaszowa

Projekt budowlany i przetargowy

Pracownia istnieje od 01.06.2000 r.
Forma organizacyjno-prawna: osoba fizyczna, wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Godziny pracy : 08:00 - 17:00
Zakres działania :
projektowanie - cały kraj
nadzory inwestorskie – Warszawa i woj. mazowieckie
NIP : 113-223-99-74
Regon : 016338502