• Stacks Image 16

  Link
 • Stacks Image 17

  Link
 • Stacks Image 18

  Link
 • Stacks Image 23

  Link


Jeśli szukasz profesjonalnej pracowni projektowania instalacji elektrycznych to już znalazłeś!


Stacks Image 29
Pracownia nasza wykonuje kompleksowo wszelkie projekty instalacji elektrycznych. Nasze opracowania charakteryzują się profesjonalizmem oraz wysokim poziomem funkcjonalnym i estetycznym rozwiązań. Zadowolenie Klientów z naszych rozwiązań projektowych sprawia nam niemałą satysfakcję. Współpracujemy z wieloma pracowniami architektonicznymi. Zlecone nam prace wykonujemy:
 • tylko profesjonalnie
 • tylko terminowo
 • tylko za rozsądną cenę
Pełnimy nadzory autorskie nad realizacją zaprojektowanych przez nas obiektów i instalacji. Sprawujemy nadzory inwestorskie na budowach. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
 • reprezentowanie inwestora na budowie.
 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzenia faktycznie wykonanych robót, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Stacks Image 35
Pracownia istnieje od 01.06.2000 r.
Forma organizacyjno-prawna: osoba fizyczna, wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Godziny pracy : 08:00 - 17:00
Zakres działania :
projektowanie - cały kraj
nadzory inwestorskie – Warszawa i woj. mazowieckie
NIP : 113-223-99-74
Regon : 016338502